Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về tuyển chọn, quản lý lao động và chế độ báo cáo theo các quy định tại Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH

Số/ký hiệu văn bản: 2270/QLLĐNN-PCTH
Tên văn bản: Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về tuyển chọn, quản lý lao động và chế độ báo cáo theo các quy định tại Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH
Loại văn bản: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý lao động ngoài nước
Lĩnh vực: xuất khẩu lao động
Ngày ban hành: 24/11/2015

 

Bài viết liên quan