Cuộc sống của giới trẻ Nhật trong những căn hộ chỉ mười mấy mét vuông