Tiếp tục thực hiện các biện pháp chấn chỉnh đưa thực tâp sinh Việt Nam sang Nhật Bản

Số/ký hiệu văn bản: 1123/LĐTBXH-QLLĐNN
Tên văn bản: Tiếp tục thực hiện các biện pháp chấn chỉnh đưa thực tâp sinh Việt Nam sang Nhật Bản
Loại văn bản: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: XKLĐ
Ngày ban hành: 06/04/2016

 Tải về

 

Bài viết liên quan