Thông tư Quy định mức trần tiền ký quỹ và thị trường lao động mà Doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận ký quỹ với người lao động

Số/ký hiệu văn bản: 21/2013/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Thông tư Quy định mức trần tiền ký quỹ và thị trường lao động mà Doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận ký quỹ với người lao động
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Ký quỹ
Ngày ban hành: 10/10/2013

 Tải về

 

Bài viết liên quan