Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại tòa án nhân dân

Số/ký hiệu văn bản: 01/2010/TTLT-TANDTC-BLĐTB&XH-VKSNDTC
Tên văn bản: Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại tòa án nhân dân
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Lĩnh vực: Giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày ban hành: 18/05/2010

 Tải về

 

Bài viết liên quan