Tâm trắc học ứng dụng

  •  PHẦN MỀM VI-TESTPRO

    1. MÔ HÌNH HỆ THỐNG: 1.1. Hệ thống xây dựng theo mô hình hướng dịch vụ: – Kiến trúc hướng dịch vụ đảm bảo: + Tính bảo mật cho hệ thống: cơ sở dữ liệu và dịch vụ hệ thống có thể tách riêng, ứng dụng không kết nối trực tiếp cơ sở dữ liệu tránh tình trạng truy...

  • GIỚI THIỆU PHẦN MỀM VI-TESTSHEET

    1. Mô tả VI-TESTSHEET là phần mềm được xây dựng để xử lý linh hoạt các phiếu quét từ máy quét ảnh nhằm giảm chi phí công nghệ và tiết kiệm thời gian nhập dữ liệu. Sau gần 10 năm xây dựng, VI-TESTSHEET đã cải thiện đáng kể về hiệu năng và độ chính xác khi xử lý. 2....

  • PHẦN MỀM VI-TESTANA VÀ VIỆC PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

    GS.TSKH. Lâm Quang Thiệp, KS. Lâm Ngọc Minh, KS. Lê Mạnh Tấn, KS.Vũ Đình Bổng   Bài viết giới thiệu phần mềm VI-TESTANA, một phần mềm đầu tiên của nước ta được xây dựng trên cơ sở lý thuyết trắc nghiệm hiện đại, tạo cơ hội để áp dụng đúng đắn phương pháp trắc nghiệm khách quan nhằm đo lường và đánh giá kết quả học...