Sách “GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HOA KỲ”

Sách “GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HOA KỲ” được NXB Giáo dục xuất bản và tái bản lần thứ nhất vào năm 2007. Để hoàn thành cuốn sách, tôi được sự giúp đỡ nhiệt tình của hai chuyên gia về giáo dục đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ (Bruce Johnstone và Philip Altbach). Các chương của cuốn sách là các bài viết của các nhà nghiên cứu chuyên sâu về giáo dục Hoa Kỳ được hai chuyên gia nói trên lựa chọn . Cuốn sách giới thiệu một bức tranh toàn cảnh về giáo dục đại học Hoa Kỳ, một nền giáo dục đại học thành công nhất thế giới. Để đổi mới giáo dục đại học nước ta, hiểu biết sâu sắc về giáo dục đại học Hoa Kỳ là rất cần thiết. Do đó tôi muốn tặng cuốn sách này cho cộng đồng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đại học nước ta. Vì cuốn sách ra đời từ năm 2007 nên một số dữ liệu không còn mới mẻ nữa, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến thực chất của các vấn đề được trình bày. Vì không lưu được bản can cuối cùng, xin cung cấp bản thảo được hoàn thiện trước đó, về hình thức có thể hơi khác với bản cứng. Xin mới bạn đọc xem theo đường link sau đây: https://drive.google.com/file/d/1JDG-Qqq_ZkPfyqgORfQdzmfqycQ2J4Na/view?usp=sharing

Bài viết liên quan