Sách “ĐO LƯỜNG TRONG GIÁO DỤC – LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG”

Cuốn sách “Đo lường trong giáo dục – Lý thuyết và Ứng dụng” được xuất bản từ năm 2010 bởi NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. Cho đến nay đó là cuốn sách tiếng Việt duy nhất trình bày tương đối đầy đủ về lý thuyết đo lường hiện đại trong giáo dục. Nhiều nhà giáo có hỏi tôi về cuốn sách, nhưng số bản in quá ít nên không phổ cập được. Trước tình hình đó tôi muốn tặng cho cộng đồng nhà giáo Việt Nam cuốn sách nói trên, để thúc đẩy việc ứng dụng khoa học này ở nước ta.

Xin mời các bạn đọc cuốn sách theo đường link sau đây:

https://drive.google.com/file/d/12SGPEKAUSx7gi80uP0_GLtna7HldvJoD/view?usp=sharing

Bài viết liên quan