Rà soát bộ máy và báo cáo về đơn vị hoạt động xuất khẩu lao động

Số/ký hiệu văn bản: 2271/QLLĐNN-PCTH
Tên văn bản: Rà soát bộ máy và báo cáo về đơn vị hoạt động xuất khẩu lao động
Loại văn bản: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý lao động ngoài nước
Lĩnh vực: xuất khẩu lao động
Ngày ban hành: 24/11/2015

 Tải về

 

Bài viết liên quan