Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020

Số/ký hiệu văn bản: 1722/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Xuất khẩu lao động
Ngày ban hành: 02/09/2016

 

 Tải về

 

 

Bài viết liên quan