Quyết định 27/2019/QĐ-TTg Về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020

Số/ký hiệu văn bản: Quyết định 27/2019/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định 27/2019/QĐ-TTg Về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
Lĩnh vực: Lao động huyện nghèo
Ngày ban hành: 09/09/2019

 

Bài viết liên quan