Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Số/ký hiệu văn bản: 259/2016/TT-BTC
Tên văn bản: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Xuất khẩu lao động
Ngày ban hành: 11/11/2016

 Tải về

 

Bài viết liên quan