Tài nguyên giáo dục mở

  • TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ

    Những điều cơ bản về nguồn mở (Phần 1) Lê Trung Nghĩa Thứ tư – 30/06/2021 08:47 (Bài đăng trên tạp chí Tia Sáng, xuất bản tháng 6/2021. Phiên bản điện tử có tại địa chỉ: https://tiasang.com.vn/-doi-moi-sang-tao/Nhung-dieu-co-ban-ve-nguon-mo-Phan-1-28248) Nguồn mở bắt đầu vào Việt Nam những năm cuối thập niên 1990, có lẽ vào khoảng thời gian ra đời của tổ...