Góc nhìn chuyên gia

  • NÊN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NHƯ THẾ NÀO?

    Tham luận tại Hội thảo “Các giải pháp ổn định, phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên”, do Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam tổ chức, tại Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 27/8/2019. Việc đào tạo giáo viên ở nước ta, bên cạnh những thành tựu,...