Giáo dục Đại học Việt Nam

 • NHÌN LẠI VIỆC THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG TỰ CHỦ ĐẠI HỌC

  NHÌN LẠI VIỆC THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG TỰ CHỦ ĐẠI HỌC                                                                             TS. ĐẶNG VĂN ĐỊNH   Quyền tự chủ đại học thường được nhắc đến với tự chủ học thuật, tự chủ tài chính, tự chủ tổ chức và nhân sự. Các quyền ấy đặt song hành cùng trách nhiệm giải trình. Điều đó được Luật sửa...

 • Về chương trình và quy trình đào tạo đại học: SỰ TRỞ LẠI CỦA GIÁO DỤC KHAI PHÓNG

  LÂM QUANG THIỆP   Gần đây chủ đề về giáo dục khai phóng (Liberal Education) được bàn luận nhiều ở nước ta. Đại học Fulbright – Việt Nam và Đại học Việt – Nhật tuyên bố sẽ áp dụng mô hình giáo dục khai phóng (GDKP) khi đào tạo đại học. Vậy GDKP là gì và nó có ý...

 • Mô hình đại học đa lĩnh vực và việc triển khai xây dựng ở nước ta

  LÂM QUANG THIỆP                          Giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học (GDĐH) luôn luôn và hiện đang là một lĩnh vực mà cả xã hội quan tâm. Nhân dịp kỷ nniệm 30 năm đổi mới GDĐH 1987-2017, việc nhìn lại tiến trình đổi mới để điều chỉnh và tiếp tục triển khai trong tương lai là...

 • Đổi mới giáo dục đại học – thập niên đầu tiên

  Nhân kỷ niệm lần thứ 30 năm bắt đầu đổi mới giáo dục đại học, tác giả viết bài này vừa để mô tả lại các chủ trương đổi mới quan trọng, vừa như hồi ức của một người trong cuộc.   LÂM QUANG THIỆP (nguyên Vụ trưởng Vụ Đại học Bộ GD&ĐT giai đoạn 1988 đến 1997)  ...

 • Vấn đề mô hình của các đại học quốc gia và đại học vùng ở nước ta

  LÂM QUANG THIỆP              Việc xây dựng Luật Giáo dục Đại học (GDĐH) sửa đổi của nước ta thu hút sự chú ý chẳng những của cộng đồng GDĐH trong nước, mà còn của các chuyên gia GDĐH nước ngoài. Vừa qua Ngân hàng Thế giới (WB) đã có một văn bản góp ý chính thức cho dự thảo...

 • Đại học vùng – thiết kế, thực thi, vấn đề và giải pháp

  Xây dựng các Đại học quốc gia và Đại học vùng là chủ trương quan trọng về đổi mới giáo dục đại học (GDĐH) trong thời gian đầu thời kỳ đổi mới ở nước ta. Bài viết này dành để phân tích về việc thực thi chủ trương đó, nhất là đối với đại học vùng, những vấn đề...