Nghị định số 95/2013NĐ-CP ngày 22/8/2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động

Số/ký hiệu văn bản: 95/2013/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 95/2013NĐ-CP ngày 22/8/2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: Lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động
Ngày ban hành: 22/08/2013

 Tải về

 

Bài viết liên quan