Nghị định số 119/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại tố cáo

Số/ký hiệu văn bản: 119/2014/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 119/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại tố cáo
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: Khiếu nại tố cáo
Ngày ban hành: 17/12/2014

 Tải về

 

Bài viết liên quan