Lãnh đạo viện IHEVN

Viện trưởng: GS.TSKH. LÂM QUANG THIỆP

 

LÂM QUANG THIỆP là Giáo sư về Địa vật lý (từ năm 1991) tại Đại học Tổng hợp Hà Nội, về Giáo dục  đại học và Khoa học đo lường trong giáo dục (từ năm 2000) tại trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông nhận bằng Tiến sĩ (1968) và Tiến sĩ khoa học (1982) tại Đại học Quốc gia Moskva. Ông đã đảm nhiệm cương vị Vụ trưởng Vụ Đại học tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (1988-1997), Giáo sư thỉnh giảng tại University of New York, Buffalo theo chương trình trao đổi học giả  Fulbright (2001-2002).

Hiện nay ông là Giáo sư trường Đại học Thăng Long. Trong những năm gần đây ông viết nhiều về các chủ đề giáo dục đại học và đo lường và đánh giá trong giáo dục.

 

 

Phó viện trưởng: ThS. TRẦN TÚ HOA

Giám đốc Trung tâm QUAN HỆ QUỐC TẾ và TƯ VẤN DU HỌC

Bài viết liên quan