Hướng dẫn triển khai phái cử thực tập sinh hộ lý sang Nhật Bản

Số/ký hiệu văn bản: 1142/QLLĐNN – NBĐNA
Tên văn bản: Hướng dẫn triển khai phái cử thực tập sinh hộ lý sang Nhật Bản
Loại văn bản: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý lao động ngoài nước
Lĩnh vực: Xuất khẩu lao động
Ngày ban hành: 08/08/2019

 Tải về

 

Bài viết liên quan