Hướng dẫn thực hiện hợp tác đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản

Số/ký hiệu văn bản: 1313/LĐTBXH-QLLĐNN
Tên văn bản: Hướng dẫn thực hiện hợp tác đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản
Loại văn bản: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Xuất khẩu lao động
Ngày ban hành: 17/08/2016

 

Bài viết liên quan