Hướng dẫn nghiệp vụ ngân hàng Chính sách Xã hội về cho vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Số/ký hiệu văn bản: 7886/NHCS-TDNN
Tên văn bản: Hướng dẫn nghiệp vụ ngân hàng Chính sách Xã hội về cho vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Loại văn bản: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội
Lĩnh vực: Xuất khẩu lao động
Ngày ban hành: 24/10/2019

 Tải về

 

Bài viết liên quan