Các chương trình khác

  • Tìm hiểu Visa Tokutei Gino – Tư cách lưu trú mới cho người lao động

    Visa Tokutei Gino ra đời mở ra cơ hội việc làm tại Nhật với những lợi ích vô cùng lớn cho người lao động. Tìm hiểu về tư cách lưu trú mới này, bạn sẽ thấy rằng những thông tin chính thức xung quanh chương trình này có phần hạn chế. Bài viết sẽ tổng hợp thông tin về...