Giới thiệu chung

 

VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM LÀ TỔ CHỨC TRỰC THUỘC HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG VIỆT NAM, ĐƯỢC THÀNH LẬP NGÀY 4/12/2020, GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG SỐ A-2352 CẤP NGÀY 26/2/2021 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

SỨ MẠNG

Viện Nghiên cứu Giáo dục đại học Việt Nam liên tục cập nhật tri thức về sự phát triển của GDĐH thế giới, gắn bó với hoạt động thực tiễn của GDĐH Việt Nam, đề xuất các giải pháp hợp lý nhằm phát triển GDĐH, tư vấn, chuyển giao công nghệ để góp phần nâng cao GDĐH Việt Nam và tăng cường hội nhập quốc tế.

 

 

 

PHƯƠNG CHÂM

Vì một nền giáo dục dân tộc, tiến bộ, hiện đại