Điều kiện về loại hình doanh nghiệp được hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Số/ký hiệu văn bản: 1314/LĐTBXH-QLLĐNN
Tên văn bản: Điều kiện về loại hình doanh nghiệp được hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Loại văn bản: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Xuất khẩu lao động
Ngày ban hành: 07/04/2017

 Tải về

 

Bài viết liên quan