Công văn số 16/QHTVLNN-BĐH ngày 05/3/2009 của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước về việc bổ sung quy định việc sử dụng mã số ghi Giấy chứng nhận tham gia Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Số/ký hiệu văn bản: 16/QHTVLNN-BĐH
Tên văn bản: Công văn số 16/QHTVLNN-BĐH ngày 05/3/2009 của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước về việc bổ sung quy định việc sử dụng mã số ghi Giấy chứng nhận tham gia Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
Loại văn bản: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
Lĩnh vực: Bổ sung quy định việc sử dụng mã số ghi Giấy chứng nhận tham gia Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
Ngày ban hành: 05/03/2009

 Tải về

 

Bài viết liên quan