Công văn số 1257/QLLĐNN-TTLĐ ngày 01/7/2010 của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc hướng dẫn DN thực hiện quyết định số 653/QĐ-LĐTBXH ngày 28/5/2010

Số/ký hiệu văn bản: 1257/QLLĐNN-TTLĐ
Tên văn bản: Công văn số 1257/QLLĐNN-TTLĐ ngày 01/7/2010 của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc hướng dẫn DN thực hiện quyết định số 653/QĐ-LĐTBXH ngày 28/5/2010
Loại văn bản: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Phòng Thị trường lao động – Cục Quản lý lao động ngoài nước
Lĩnh vực: Hướng dẫn DN thực hiện quyết định số 653/QĐ-LĐTBXH ngày 28/5/2010
Ngày ban hành: 01/07/2010

 

 

Bài viết liên quan