Thông tư Quy định mẫu và nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động và Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Số/ký hiệu văn bản: 22/2013/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Thông tư Quy định mẫu và nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động và Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Hợp đồng cung ứng lao động
Ngày ban hành: 15/10/2013

 Tải về

 

Bài viết liên quan