Thông tư liên tịch Quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Số/ký hiệu văn bản: 16 /2007/TTLT- BLĐTBXH-BTC
Tên văn bản :Thông tư liên tịch Quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày ban hành: 04/09/2007

 Tải về

 

Bài viết liên quan