Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Số/ký hiệu văn bản: 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC
Tên văn bản: Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
Loại văn bản: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Xuất khẩu lao động
Ngày ban hành: 15/06/2016

 

Bài viết liên quan