THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Số/ký hiệu văn bản: 11 /2008/TTLT- BLĐTBXH-BTC
Tên văn bản
: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính
Lĩnh vực:
Quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
Ngày ban hành:
21/07/2008

 Tải về

 

Bài viết liên quan