Quyết định về mức tiền môi giới người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp tại một số thị trường

Số/ký hiệu văn bản: 61/2008/QĐ-LĐTBXH
Tên văn bản
: Quyết định về mức tiền môi giới người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp tại một số thị trường

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ trưởng Bộ LĐTBXH
Lĩnh vực: Tiền môi giới người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp tại một số thị trường
Ngày ban hành: 12/08/2008

 Tải về

 

Bài viết liên quan